Profesjonalna kadra
Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorper. Suspendisse a pellentesque dui, non felis.
Profesjonalna kadra
Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorper. Suspendisse a pellentesque dui, non felis.
Profesjonalna kadra
Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorper. Suspendisse a pellentesque dui, non felis.

70/2017

RB nr 70/2017 z dnia 12.10.2017

Skup akcji własnych

 
 
 
Zarząd Energoaparatura S.A. informuje, że w dniu 12.10.2017 roku Dom Maklerski PKO Banku Polskiego działając w imieniu i na rachunek Emitenta podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nabył 1 643 (słownie: jeden tysiąc sześćset czterdzieści trzy) sztuki akcji własnych.

Akcje zostały nabyte w związku z realizowanym programem skupu akcji własnych w celu umorzenia, przyjętym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwałą nr 18/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia.

Zgodnie z informacją otrzymaną przez Emitenta, w dniu 12.10.2017 roku zrealizowano nabycie:

- o godz. 10:47:09 zrealizowano nabycie 1 643 (słownie: jeden tysiąc sześćset czterdzieści trzy) sztuki akcji własnych. Emitenta, o wartości nominalnej 0,20 zł każda, stanowiących łącznie 0,008% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,008% głosów na Walnym Zgromadzeniu Energoaparatura S.A. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 1,15 zł;

Spółka posiada łącznie 156 563 szt. akcji własnych, stanowiących 0,784% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,784% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zm.
Art. 4 ust. 4 Rozporządzenia Komisji _WE_ nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych _Dziennik Urzędowy WE L 336 z 23 grudnia 2003 r.

 

 

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

wstecz
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.