Regulator Napięcia Transformatora typu RNTr-1

Urządzenie do regulacji napięcia transformatorów energetycznych.

Wskaźnik położenia przełącznika zaczepów transformatora DEC-1

Urządzenie do wizualizacji numeru zaczepu transformatora.

Nadajnik położenia przełącznika zaczepów transformatora NPPZ-1

Nadajnik położenia przełącznika zaczepow typ NPPZ-1

Układ Automatyki Programowalnej - Sygnalizacja stacji UAP-1

Uniwersalny układ automatyki, którego zastosowanie całkowicie zależy od projektanta.

Programowalny układ automatyki- Sygnalizacja stacji PUAr-1

 

Urządzenie PUAr-1 służy do optycznej i akustycznej wizualizacji zadziałania zabezpieczeń, oraz sygnalizowania awarii i zakłóceń w pracy urządzeń elektroenergetycznych.

Centralna Sygnalizacja Awaryjna 12-diodowa CSA-12

Urzadzenie do optycznej i akustycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń oraz sygnalizowania awarii i zakłóceń. 

Centralna Sygnalizacja Awaryjna 16-diodowa CSA-16

Urządzenie CSA-16 służy do optycznej i akustycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń, oraz sygnalizowanie awarii i zakłóceń w pracy urządzeń elektroenergetycznych.

Układ Automatyki Programowalnej - Przełączanie zasilań UAP-2

Uniersalny układ automatyki, którego zastosowanie całkowicie zależy od projektanta.

Programowalny Układ Automatyki- Przełączanie zasilań PUAr-2

Urządzenie PUAr-2 w konfiguracji SZR służy do samoczynnego załączenia rezerwy zasilaniaw rozdzielniach 400/230V.

Automatyka Samoczynnego Załączenia Rezerwy Zasilania SZR-MI

Urządzenie przeznaczone do samoczynnego załączenia rezerwy zasilania w rozdzielniach 400/230V.

Różnicowe zabezpieczenie szyn zbiorczych ZSZ-H5

Przeznaczone dla niewielkich, jednosystemowych, sekcjonowanych rozdzielni 110 kV.

Lokalna rezerwa wyłącznikowa LRW-H5

Przeznaczony dla rozdzielni 110 kV z jednym sekcjonowanym systemem szyn zbiorczych

Różnicowe zabezpieczenie szyn zbiorczych ZSZ-7

Urządzenie przeznaczone dla niewielkich, jednosystemowych, sekcjonowanych rozdzielni 110 kV.

Lokalna rezerwa wyłącznikowa LRW-7

Przeznaczone dla rozdzielni 110 kV z jednym systemem szyn zbiorczych. Może pracować, jako wyłącznik lub jako odłącznik.

Układ automatyki rezerwowania wyłączników LRW-37R

Przeznaczony dla rozdzielni od 110 kV. Urządzenie przygotowane do trzech systemów szyn zbiorczych do 42 pól.

Rezystor bezindukcyjny RD3x50

 

 

 

 

Urządzenie dociążające układ pomiarowy dla zapewnienia odpowiedniego przedziału pracy przekładników prądowych i napięciowych.

Milisekundomierz M-1

                                                                                                                                                                                

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

Umożliwia badanie sekwencji zdarzeń w automatyce. Umożliwia jednoczesny pomiar czasu w pięciu niezależnych obwodach np. wyłączających.

Close x
We use cookies to improve your experience. By your continued use of this site you accept such use. To change your settings please see our Privacy Policy cookies..