Uzgadniacz Faz UF-1

                                                                                      

 

 

 

Uzgadniacz Faz UF-1 jest to urządzenie do sygnalizowania niezgodności faz. Niezgodność faz sygnalizowana jest poprzez diodę LED. Dioda LED świeci w przypadku niezgodności faz.

 

ZASTOSOWANIE 

Uzgadniacz Faz UF1 jest to urządzenie do sygnalizowania niezgodności faz. 
Niezgodność faz sygnalizowana jest poprzez diodę LED. Dioda LED świeci w przypadku niezgodności faz. 

Urządzenie posiada siedem poziomów prądu zadziałania. Fabryczne ustawienie prądu zadziałania jest równe 70 uA. Zmianę czułości urządzenia dokonuje się poprzez zmianę położenia zwory w urządzeniu. Progi prądu zadziałania w stosunku do pozycji zwory zostały przedstawione na Rys. 1.

 

 

  DTR

 ​DEKLARACJA ZGODNOŚCI

 

* Serwis

Urządzenia wyprodukowane przez firmę Energoaparatura S.A. objęte są standardowo dwuletnim okresem gwarancyjnym.
Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny wykonywany jest w siedzibie firmy Energoaparatura S.A. w Katowicach.

*Postępowanie ze zużytym sprzętem elektronicznym

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) zużyty produkt należy zwrócić firmie Energoaparatura S.A. lub oddać firmie zajmującej się utylizacją odpadów elektronicznych.

Inquiry
back
Close x
We use cookies to improve your experience. By your continued use of this site you accept such use. To change your settings please see our Privacy Policy cookies..