Walizka serwisowa w-36 stabilizowany wymuszalnik prądu 1250 A

Przeznaczona jest do badania obwodów prądowych. Umożliwia wymuszanie przepływu stabilizowanego prądu w zakresie 0-1250A.

 

ZASTOSOWANIE 

 
Walizki serwisowe zostały zaprojektowane i wyprodukowane na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Seria walizek zawiera w sobie szereg różnych, niezbędnych funkcji, które optymalizują prace podczas rozruchu.  
Walizka serwisowa W-36 przeznaczona jest do badania obwodów prądowych. Umożliwia wymuszanie przepływu stabilizowanego prądu w zakresie 0-1250A. Dla regulacji automatycznej możliwe jest wymuszanie dwuetapowe. Wartość prądu i czas trwania etapów są konfigurowalne. 
 
BUDOWA 


 Płyta czołowa walizki W-36 przedstawiona jest na rys.1. Walizka W-36 została wyposażona w: 


. autotransformator o mocy 2,5 kW, 

. przekładnik prądowy o mocy 2,5 kW, 

. milisekundomierz – posiada gniazda laboratoryjne dla zewnętrznych sygnałów wyzwalających i zatrzymujących pomiar czasu, 

. mierniki LUMEL pozwalające odczytywanie wartości prądu i napięcia autotransformatora, 

. panel dotykowy do obsługi wymuszalnika, 

. cztery dopinane przewody 95mm2 o długości 4m zakończone zaciskami spawalniczymi, 

. przewód zasilający. 


 Rys. 1. Płyta frontowa walizki serwisowej W-36. 

 

DTR

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

 

*Serwis

Urządzenia wyprodukowane przez firmę Energoaparatura S.A. objęte są standardowo dwuletnim okresem gwarancyjnym.
Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny wykonywany jest w siedzibie firmy Energoaparatura S.A. w Katowicach.

*Postępowanie ze zużytym sprzętem elektronicznym

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) zużyty produkt należy zwrócić firmie Energoaparatura S.A. lub oddać firmie zajmującej się utylizacją odpadów elektronicznych.

Inquiry
back
Close x
We use cookies to improve your experience. By your continued use of this site you accept such use. To change your settings please see our Privacy Policy cookies..