Profesjonalna kadra
Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorper. Suspendisse a pellentesque dui, non felis.
Profesjonalna kadra
Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorper. Suspendisse a pellentesque dui, non felis.
Profesjonalna kadra
Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorper. Suspendisse a pellentesque dui, non felis.

Polityka prywatności Energoaparatura S.A.

 

 

 

Polityka prywatności Energoaparatura S.A.

 

Niniejszy dokument stanowi informację dla klientów oraz osób odwiedzających stronę internetową znajdującą się pod adresem: http://www.enap.com.pl o sposobie ochrony i przetwarzania danych osobowych przez Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach (40-273) przy ul. Pułaskiego 7.

 

§ 1

 Postanowienia Ogólne

 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach serwera znajdującego się pod adresem http://www.enap.com.pl jest Energoaparatura S.A. z siedzibą przy ul. Pułaskiego 7 (40-273) w Katowicach, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach pod numerem KRS: 0000078279, NIP: 6340128707, REGON: 271169230, zwana dalej Administratorem.  

2. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

3. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez osoby upoważnione przez nas bądź przez podmioty, z którymi łączą nas stosowne umowy o współpracy.

4. Dane osobowe tj. jak adres e-mail oraz imię i nazwisko, ewentualnie stanowisko pracy, wpisywane przez Państwa w treści formularza kontaktowego służą nam jedynie do kontaktu z Państwem i są przez nas przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)- dalej RODO.

 

 § 2

Podstawy przetwarzania danych osobowych

 

1. Dane użytkowników oraz klientów nie są udostępniane w żadnej formie podmiotom trzecim. Nie wymieniamy się przetwarzanymi przez nami danymi z podmiotami trzecimi. Wyjątkiem od tej reguły jest przekazywanie danych osobowych firmie hostingowej oraz firmie obsługującej windykację należności, przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

2. Państwa Dane osobowe nie są przekazywane poza obszar EOG.

3. Dane osobowe są przetwarzane jedynie na podstawie umowy zawartej z klientem (art. 6 ust. 1 lit b RODO), prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), a także na podstawie prawnie istniejącego obowiązku ich przekazania (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

4. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

  • świadczenia usług,
  • sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Administratora,
  • przekazywania informacji handlowych,
  • ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową / świadczonymi usługami.

 

§ 3.

                                                        Prawa osób, których dane dotyczą

 

Każdy osoba korzystająca z serwera Administratora ma następujące prawa:

a) Prawo dostępu do danych osobowych

Każdy z Państwa ma prawo do zażądania informacji o tym jak przechowywane są dane osobowe w każdym czasie. Celem otrzymania informacji należy się skontaktować z Administratorem, który stosowne informacje prześle pocztą e-mail na adres wskazany przez Państwa.

b) Prawo do przenoszenia danych

W sytuacji, gdy Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie zawartej umowy ma prawo otrzymać kopię swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Państwa lub do innego wskazanego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały przekazane Administratorowi.

c) Prawo do poprawienia danych

Każdy z Państwa ma prawo do żądania poprawienia swoich danych osobowych, jeżeli są one niepoprawne. Celem poprawienia swoich danych należy skontaktować się z Administratorem drogą mailową.

d) Prawo do usunięcia danych: 

Każdy z Państwa ma prawo do usunięcia w każdym czasie danych przetwarzanych przez Administratora, za wyjątkiem sytuacji, gdy będzie to niezbędne do dochodzenia roszczeń przed sądem lub też, gdy przepisy prawa obligują Administratora do przekazania danych podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

g) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych: 

Każdy z Państwa ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Prawo to będzie zrealizowane przez Administratora poza wyjątkami, gdy ograniczenie przetwarzania nie jest możliwe ze względu na uzasadniony interes Administratora oraz w wypadkach dane, które mają być ograniczone są niezbędne do dochodzenia roszczeń przez Administratora, lub też są wymagane przez obowiązujące przepisy prawa bądź podlegają przekazaniu podmiotom działającym na podstawie upoważnienia ustawowego.

 

§ 4

Postanowienia końcowe

 

1.Celem skontaktowania się z Administratorem w sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e- mail pod adresem: administracja@enap.com.pl bądź pod numerem telefonu 32-7285494.

2. Każda osoba, która uważa, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, poza możliwością zgłoszenia skargi do organu nadzorczego, może skontaktować się z nami pod adresem mailowym wskazanym powyżej.

3. W razie konieczności aktualizacji Polityki prywatności najnowsza jej wersja będzie zawsze dostępna na stronie internetowej Administratora.

wstecz
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.