Profesjonalna kadra
Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorper. Suspendisse a pellentesque dui, non felis.
Profesjonalna kadra
Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorper. Suspendisse a pellentesque dui, non felis.
Profesjonalna kadra
Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorper. Suspendisse a pellentesque dui, non felis.

01/2020

RB nr 01/2020 z dnia 03.01.2020

Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku wraz z  informacją o okresach zamkniętych 
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

 

 

Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie  § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych przez Spółkę w roku 2020. Jednocześnie biorąc pod uwagę wskazane daty publikacji raportów, Zarząd Spółki przekazuje także informacje o okresach zamkniętych.

 
L.P RODZAJ RAPORTU DATA PUBLIKACJI RAPORTU POCZĄTEK OKRESU ZAMKNIĘTEGO LICZBA DNI KONIEC OKRESU ZAMKNIĘTEGO
1 Raport roczny za 2019 rok 30 kwietnia 2020 01.04.2020 30 30.04.2020
2 Raport kwartalny za I kwartał 2020 roku 29 maja 2020 30.04.2020 30 29.05.2020
3 Raport półroczny za I półrocze 2020 roku 30 września 2020 01.09.2020 30 30.09.2020
4 Raport kwartalny za III kwartał 2020 roku 27 listopada 2020 29.10.2020 30 27.11.2020

 

Na postawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757) Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2019 roku i II kwartał 2020 roku.

Jednocześnie Zarząd Energoaparatura S.A. przypomina, że zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR osoba pełniąca obowiązki zarządcze w Spółce nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych, lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem raportu okresowego. Z kolei zgodnie z art. 19 ust. 12 Rozporządzenia MAR w okolicznościach określonych w przepisach, Spółka może zezwolić osobie pełniącej obowiązki zarządcze na dokonywanie transakcji na jej rachunek lub na rachunek strony trzeciej w trakcie okresu zamkniętego.

Podstawa prawna:  
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej – informacje bieżące i okresowe;

 

wstecz
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.