•     Opracowanie dokumentacji projektowej
  •     Opomiarowanie sterowników oraz wykonywanie prefabrykatów montażowych
  •     Kompletacja dostaw, urzadzeń i materiałów
  •     Prace montażowe
  •     Prace regulacyjno- pomiarowe
  •     Opracowywanie dokumentacji powykonawczej