• Budowa, modernizacja i remonty stacji i rozdzielni elektrycznych

  • Budowa, modernizacja i remonty linii elektroenergetycznych WN i SN

  • Automatyka oraz systemy sterowania i nadzoru stacji

  • Produkcja kompletnych szaf kablowych, sterowniczych, przekaźnikowych i potrzeb własnych

  • Produkcja kompletnych tras kablowych, sterowniczych itp.

  • Ukladanie ziemnych kabli światlowodowych

  • Prace kontrolno-pomiarowe i rozruchowe

  • kompletacja odstaw i usług

  • Pełnienie funkcji generalnego wykonawcy dla inwestycji elektroenergetycznych

  • Realizacja projektów pod klucz