Zakład prefabrykacji:

  • Prefabrykacja szaf, stojaków, skrzynek, pulpitów sterowniczych (zarówno elektrycznych jak i pneumatycznych), oraz szafo- pulpitów w pełnym zakresie wykonania, na bazie dokumentacji powierzonej lub własnej
  • Usługi związane z uruchomieniem, serwisowaniem urządzeń oraz doradztwem i szkoleniem personelu
  • Prefabrykację wykonujemu na konstrukcjach, aparaturze i osprzęcie takich firm jak: AGMAR, RITTAL, SAREL, HENSEL, ZUGIL, SPALOWSKI, PHOENIX, WEIDMULLER, SIEMENS, SCHNEIDER, LEGRAND, MOELLER, FIBOX, CUBO, RELPOL, PROMET

 

Zakład pomiarów i rozruchu:

  • Sprawdzanie i kalibracja aparatury pomiarowej: temperatur, ciśnienia i różnicy ciśnień
  • Próby pomontażowe instalacji AKPiAa oraz elektrycznych do 1 kV i powyżej
  • Prace regulacyjno- pomiarowe instalacji AKPiA
  • Rozruch instalacji akpia i elektrycznej do 1 kV i powyżej
  • Zakład Pomiarów i Rozruchu dysponuje sprzętem do kontroli i badań wysokiej klasy (Thomen, DRUCK, Bimex,Sonel).