RB nr 19/2021 z dnia 07.06.2021
Zawiadomienie o transakcjach otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
Podstawa prawna:  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znaczącego pakietu akcji.

Zarząd Energoaparatura S.A. informuje, że w dniu 07.06.2021 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.512 z późn. zm.) od akcjonariusza – Pana Adama Bezy.
Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

zawiadomienie z art 69 Adam Beza