Energoaparatura S.A jest producentem urządzeń górniczych w następującym zakresie:

Rozruszniki stycznikowe
Zespoły transformatorowe
Urządzenia Sygnalizacji i sterowania
Czujniki
Agregaty sprężarkowe
Pokrywy i tarcze wpustowe
Wpusty kablowe
Zwalniaki elektromagnesowe

Świadczymy także usługi w zakresie aparatury górniczej:

Remonty i naprawa przeciwwybuchowej aparatury elektrycznej
Dzierżawa przeciwwybuchowej aparatury elektrycznej i agregatów sprężarkowych
Kompletacja systemów automatyki dla górnictwa
Projektowanie, doradztwo techniczne
Szkolenia w zakresie budowy, działania i obsługi produkowanych urządzeń