Firma Energoaparatura S.A. jako Generalny Wykonawca budowy stacji elektroenergetycznej GPO 20/110kV Janikowo Wiatraki będącej częścią Parku Wiatrowego Janikowo, wybudowała, uruchomiła i przekazała do eksploatacji stację GPO łącznie z formalnościami do podania napięcia EON.
Energoaparatura S.A. oferuje także swoje szerokie usługi z zakresu wszelkich prac związanych z odnawialnymi
i ekologicznymi źródłami energii, jak:

  • budowa stacji GPO SN/WN
  • budowa linii kablowych WN i SN oraz światłowodowych
  • prace kontrolno-pomiarowe i rozruchowe
  • uzyskiwanie pozwoleń EON, ION,FON zgodnie z kodeksem NC RfG