Firma Energoaparatura S.A. jako Generalny Wykonawca budowy stacji elektroenergetycznej GPO 20/110kV Janikowo Wiatraki będącej częścią Parku Wiatrowego Janikowo, wybudowała, uruchomiła i przekazała do eksploatacji stację GPO łącznie z formalnościami do podania napięcia EON.Stacja elektroenergetyczna GPO Janikowo Wiatraki jest Głównym Punktem Odbioru energii elektrycznej produkowanej przez farmę wiatrową transformując napięcie 20kV na 110kV w celu wprowadzenia do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.
GPO 20/110kV Janikowo Wiatraki składa się z pola transformatorowego 110kV wyposażonego w wyłącznik, przekładniki prądowo-napięciowe, odłącznik liniowy z uziemnikiem, ograniczniki przepięć wraz z misą transformatorową i transformatorem 80 MVA. Po stronie średniego napięcia zabudowano rozdzielnice 20kV, baterie kondensatorów SN, dławik kompensacyjny SN, transformator uziemiającego z rezystorem.
W ramach budowy GPO został posadowiony budynek prefabrykowany mieszczący pomieszczenia techniczne, pomieszczenie rozdzielni SN oraz pomieszczenie nastawni wyposażone w szafy potrzeb własnych, baterię akumulatorów oraz szafy sterownicze, łączności i telemechaniki. Pozostała infrastruktura towarzysząca inwestycji to drogi wewnętrzne, oświetlenie zewnętrzne, oraz kanalizacja sanitarna i techniczna.