Procedura powiadamiania o transakcjach w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

 

I. Obowiązek powiadamiania Energoaparatura S. A. oraz Komisji Nadzoru Finansowego o każdej transakcji zawieranej na własny rachunek na akcjach, instrumentach dłużnych, instrumentach pochodnych lub innych powiązanych z nimi instrumentach finansowych Energoaparatura S.A.  mają osoby pełniące obowiązki zarządcze w Energoaparatura S. A. oraz osoby blisko z nimi związane.

II. Powiadomień, zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR dokonuje się niezwłocznie i nie później niż w trzy dni robocze po dniu transakcji. Prawodawca unijny nie określił przy tym, co rozumie pod pojęciem dnia roboczego, tym samym rekomendujemy, aby powiadomień dokonywać niezwłocznie.

III. Obowiązek powiadamiania ma zastosowanie do każdej kolejnej transakcji, gdy zostanie osiągnięta łączna kwota 5.000 EUR w trakcie jednego roku kalendarzowego. Próg w wysokości 5.000 EUR oblicza się poprzez dodanie bez kompensowania pozycji wszystkich transakcji.

IV. Od dnia 1 stycznia 2020 r. wypełnianie obowiązku notyfikacyjnego z art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR do Komisji Nadzoru Finansowego powinno następować wyłącznie za pośrednictwem formularza elektronicznego. Szczegółowe informacje i formularze dostępne są pod adresem: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/Informacje_dla_podmiotow_nadzorowanych/mar/raportowanie_19_MAR

V. Skan podpisanego powiadomienia należy przesłać do Spółki pocztą elektroniczną : WYŚLIJ POWIADOMIENIE