Energoaparatura SA jest firmą o ugruntowanej pozycji na rynku specjalistycznych usług budowlano – montażowych.
Firma świadczy kompleksowe usługi w branży elektrycznej, elektroenergetycznej, AKPiA

  •     Opracowanie dokumentacji projektowej
  •     Opomiarowanie sterowników oraz wykonywanie prefabrykatów montażowych
  •     Kompletacja dostaw, urządzeń i materiałów
  •     Prace montażowe
  •     Prace kontrolno-pomiarowe i rozruchowe
  •     Prace regulacyjno- pomiarowe
  •     Opracowywanie dokumentacji powykonawczej