Energoaparatura S.A. oferuje swoje usługi w szerokim zakresie usług elektroenergetycznych:

  • kompleksowa budowa stacji i rozdzielni WN, SN i nN
  • remonty i modernizacje stacji i rozdzielni WN, SN i nN
  • prace kontrolno-pomiarowe i rozruchowe
  • budowa linii kablowych WN, SN i nN
  • wykonawstwo instalacji elektrycznych
  • wykonawstwo instalacji słaboprądowych