Ilość akcji ogółem 19 676 722
     Adam Beza 6 049 356 30,74%
     Leszek Rejniak 6 003 000 30,51%
     Jacek Zatryb 2 237 700 11,37%
     Pozostali 5 386 666 27,38%