Ilość akcji ogółem 19 676 722
     Adam Beza 5 982 097 30,40%
     Leszek Rejniak 5 683 324 28,88%
     Jacek Zatryb 2 237 700 11,37%
     Pozostali 5 773 601 29,34%