Ilość akcji ogółem 19 676 722
     Adam Beza 5 982 097 30,40%
     Leszek Rejniak 5 854 000 29,75%
     Jacek Zatryb 2 237 700 11,37%
     Pozostali 5 602 925 28,47%