PRODUKCJA 

 • Ognioszczelnych rozruszników stycznikowych
 • Ognioszczelnych zespołów transformatorowych
 • Agregatów sprężarkowych w wykonaniu przeciwwybuchowym
 • Urządzeń automatyki dla górnictwa
 • Zwalniaków elektromagnesowych
 • Osprzętu przeciwwybuchowego

 

USŁUGI

 • Remonty i naprawa przeciwwybuchowej aparatury elektrycznej
 • Wynajem i dzierżawa przeciwwybuchowej aparatury elektrycznej i agregatów sprężarkowych
 • Kompletacja systemów automatyki dla górnictwa
 • Projektowanie, doradztwo techniczne
 • Szkolenia w zakresie budowy, działania i obsługi produkowanych urządzeń