ENERGOAPARATURA S.A.

NIP 634-012-87-07
Regon 271169230
Kapitał zakładowy 3 935 344,40 PLN
KRS 78279
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach