ENERGOAPARATURA S.A.
NIP 634-012-87-07
Regon 271169230
Kapitał zakładowy 3 935 344,40 PLN
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach