RB nr 26/2021 z dnia 02.08.2021

Zawarcie aneksu do umowy
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, informuje, iż w dniu 02.08.2021 roku do Spółki wpłynął podpisany aneks- porozumienie do umowy z TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział w Wałbrzychu o wykonanie zadania „Wałbrzych, stacja 110/20/10 kV R-Biały Kamień, wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz budowa odwodnienia i drogi wewnętrznej na terenie stacji. Zadanie nr PSP 1600790 ”, zmieniający termin zakończenia realizacji na dzień 31.01.2022 r.

O zawarciu ww. umowy oraz zmianie jej warunków Spółka informowała odpowiednio raportami bieżącymi RB nr 58/2018 z dnia 18.05.2018 r. oraz RB nr 12/2020 z dnia 22.05.2020 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.