Spółka Energoaparatura S.A. uzyskała pozytywną kwalifikację i dnia 19 sierpnia 2020 r. podpisała umowę z PARP dofinansowanie Projektu:

„3.4 Dotacje na kapitał obrotowy, Inteligentny Rozwój, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla MŚP”.

Wartość bezzwrotnego wsparcia dla MŚP finansującego kapitał obrotowy w związku z COVID-19 wynosi 311.142,63 zł.

Projekt został zrealizowany i dotyczył wsparcia przedsiębiorcy w zakresie płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności
w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek pandemii COVID -19.