Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2023 rok

RAPORT KWARTALNY III kw 2023

 

Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2023 rok

Raport kwartalny I kw 2023

Informacja dodatkowa I kw 2023

Pozostałe informacje I kw 2023

 

Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2023 rok