Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2023 rok

Raport kwartalny I kw 2023

Informacja dodatkowa I kw 2023

Pozostałe informacje I kw 2023

 

Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2023 rok

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2023 rok

RAPORT KWARTALNY III kw 2023

 

Sprawozdanie finansowe za 2023 rok

List Prezesa 2023

ENAP Sprawozdanie z dzialalności 2023

Informacja o wyborze bieglego rewidenta za 2023

Ocena sprawozdań za 2023 rok

Oświadczenie rzetelność sporządzenia za 2023

Oświadczenie RN dot. audytu i KA za 2023 rok

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2023

Sprawozdanie biegłego rewidenta 2023