Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę
rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre
Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021

Pełny tekst informacji -tutaj