Rezygnacja osoby zarządzającej

 

Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt. 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. „w sprawie informacji bieżących i okresowych…”, Zarząd spółki Energoaparatura SA w Katowicach zawiadamia, iż w dniu 3 marca 2009 r. z Panią Beatą Dudek zawarte zostało porozumienie stron

w przedmiocie rozwiązania umowy o pracę.

Pani Beata Dudek pełniła funkcję Dyrektora ds. Marketingu, Prokurenta od dnia 3 grudnia 2004 r.

W związku z zaistniałą sytuacją Zarząd emitenta w dniu 3 marca 2009 r. podjął uchwałę nr 586/2009 następującej treści:

„W dniu 3 marca 2009 roku Zarząd spółki Energoaparatura SA odwołuje prokurę łączną ustanowioną na rzecz Pani Beaty Dudek.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia”.