Zawarcie Umowy na linię gwarancyjną z BRE Bank SA

 

Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenie Ministra Finansów „w sprawie informacji bieżących i okresowych…” z dnia 19 lutego 2009 r., Zarząd spółki Energoaparatura SA w Katowicach zawiadamia, iż w dniu 16 kwietnia 2009 r. powziął informację o podpisaniu Umowy o współpracy 2 wraz z Umową kredytową na linię gwarancyjną, datowaną na 10 kwietnia 2009 r. Umowa na linię gwarancyjną z limitem 4.000.000,00 zł zawarta jest na czas określony do dnia 30.04.2012 r.

Warunki Umowy na linię gwarancyjną przedstawiają się następująco:

– zabezpieczeniem umowy jest hipoteka łączna kaucyjna i weksel In blanco,

– prowizja przygotowawcza wynosi 1,5%

– prowizja od zaangażowanych środków banki wynosi 3,2% w skali roku

Spółka jako kryterium umowy znaczącej przyjmuje wartość kapitałów własnych emitenta.