uzupełnienie treści raportu bieżącego nr 4/2009 w sprawie pozyskania zlecenia od PGE Dystrybucja Łódź – Teren SA

 

Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenie Ministra Finansów „w sprawie informacji bieżących i okresowych…” z dnia 19 lutego 2009 r., Zarząd spółki Energoaparatura SA w Katowicach uzupełnia treść raportu bieżącego nr 4/2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. i podaje warunki umowy zawartej z PGE Dystrybucja Łódź – Teren SA na „Przebudowę stacji 110/15 kV Łask 1” o wartości 8.700.000,00 zł.

– termin zakończenia realizacji zadania 30 wrzesień 2010 r.

– fakturacja częściowa w miarę postępu prac.

– termin płatności 30 dni.

Spółka jako kryterium umowy znaczącej przyjmuje wartość kapitałów własnych emitenta.