Pozyskanie znaczącego zlecenia Vattenfall Distribution Poland SA

 

Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenie Ministra Finansów „w sprawie informacji bieżących i okresowych…” z dnia 19 lutego 2009 r., Zarząd spółki Energoaparatura SA w Katowicach w dniu 29 maja 2009 r. powziął informację, iż w wyniku postępowania przetargowego ogłoszonego przez Vattenfall Distribution Poland SA, spółka Energoaparatura SA pozyskała zlecenie na: Budowa RS „Grzybowa” w Rybniku. Kwota zlecenia wynosi 2.518.000,00 zł. Fakturacja częściowa odbywać się będzie na podstawie protokołów odbioru robót. Termin zakończenia prac przypada na 15 październik 2009 r. Termin płatności 30 dni.

Spółka jako kryterium umowy znaczącej przyjmuje wartość kapitałów własnych emitenta.