Zawarcie umowy z biegłym rewidentem

 

Zarząd Spółki Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach w uzupełnieniu informacji podanej raportem bieżącym nr 14/2009 z dnia 19 maja 2009 r. informuje, że dniu 19 czerwca 2009 r. parafowana została umowa o dokonanie przeglądu sprawozdania finansowego sporządzonego według stanu na dzień 30.06.2009 r. z firmą Grupa Gumułka – Audyt sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Jana Matejki 4. Podmiot uprawniony do badania został wybrany przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 19 maja 2009 r. Przewidywany termin zakończenia przeglądu ustalono na 20 sierpnia 2009 r.