Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

 

Zarząd Spółki Energoaparatura S.A w Katowicach informuje, że w dniu 25 czerwca 2009 r. powyżej 5% liczby głosów na ZWZA posiadali akcjonariusze:

Jaro S.A. z ilością 3.480.000 głosów, co stanowi 69,46% liczby głosów na tym ZWZA i 17,23% w ogólnej liczbie głosów.

Leszek Rejniak z ilością 740.000 głosów co stanowi 14,77% liczby głosów na tym ZWZA i 3,66% w ogólnej liczbie głosów.

Skarb Państwa z ilością 789.672 głosów co stanowi 15,76% liczby głosów na tym ZWZA i 3,91% w ogólnej liczbie głosów.