Termin powołania spółki zależnej

 

W nawiązaniu do raportów bieżących 34/2008 i 70/2008 w sprawie powołania spółki „Enap-Inwestment” sp. z o. o. w 100% zależnej od Energoaparatura SA siedzibą w Katowicach, Zarząd emitenta informuje, że w dniu 29 czerwca 2009 r. podjął uchwałę nr 591/2009 na mocy której termin powołania w/w spółki ustalony na dzień 30 czerwca 2009 r. został odroczony na czas nieokreślony.

Uzasadnienie:
Uchwałą Zarządu nr 573/2008 z dnia 7 kwietnia 2008 r. oraz uchwałą Zarządu nr 579/2008 z dnia 29 września 2008 r. Zarząd Energoaparatura S.A. postanowił o utworzeniu do końca czerwca 2009 r., spółki zależnej „Enap-Inwestment” sp. z o. o. Jednakże, z uwagi na panujący ogólnoświatowy kryzys, który w znacznym stopniu odbił się na polskiej gospodarce, a w szczególności wpłynął w niebagatelny sposób na branżę nieruchomości i budownictwa, Zarząd Spółki postanowił przesunąć moment utworzenia spółki zależnej. Jednocześnie z uwagi na fakt, iż w chwili obecnej nie można przewidzieć jak długo trwać będzie kryzys i jakie będą jego skutki Zarząd Spółki mając na uwadze powyższe oraz dbając o interesy Energoaparatura SA zmuszony był do odroczenia terminu utworzenia spółki zależnej.