Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego SA-P za I półrocze 2009 r

 

Zgodnie z § 103 ust 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych… z dnia 19 lutego 2009 r. Zarząd Spółki Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach informuje, iż zmianie ulega termin publikacji raportu SA-P za I półrocze 2009 r.

Przekazanie raportu SA-P za I półrocze 2009 r. nastąpi w nowym terminie tj. w dniu 27 sierpnia 2009 roku.