Wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego za 2009 rok

 

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów „w sprawie informacji bieżących i okresowych…” z dnia 19 lutego 2009 roku, Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. w Katowicach informuje, iż w dniu 13 października 2009 roku, Rada Nadzorcza spółki działając na podstawie Statutu Spółki (§ 19 ust. 2, lit. p) dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2009 rok. Podmiotem wybranym jest Biuro Badań Bilansów i Usług Księgowych „Ekonomista” sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 47, wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych KIBR pod poz. 2038.

Z wybranym podmiotem zostanie zawarta umowa w zakresie dokonania badania sprawozdania finansowego za 2009 rok. Niniejsza umowa zawarta zostanie na okres obejmujący badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenia raportu i opinii przez biegłych.

Wybór audytora został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Energoaparatura S.A. nie korzystała dotychczas z usług w/w spółki w zakresie przeglądu i badania sprawozdań finansowych.