Pozyskanie znaczącego zlecenia od Vattenfall Network Services Poland sp. z o. o.

 

Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych… z dnia 19 lutego 2009 r., Zarząd spółki Energoaparatura SA w Katowicach zawiadamia, że w dniu 30 października 2009 r. otrzymał zamówienie od Vattenfall Network Services Poland sp. z o. o na wykonanie zadania Montaż i posadowienie słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych 110 kV w związku z budową Autostrady A1. Kwota zlecenia wynosi 1.341.000,00 zł. Fakturacja częściowa odbywać się będzie na podstawie protokołów odbioru robót. Termin płatności 30 dni od dnia wystawienia faktury. W najbliższym czasie podpisana zostanie umowa na warunkach opisanych powyżej.