Daty przekazywania raportów okresowych

 

Zarząd spółki Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach, zgodnie z § 100 ust 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r „w sprawie informacji bieżących i okresowych…” podaje terminy przekazywania raportów okresowych za rok 2009.

-raport za I kwartał 2009 r.: 4 maj 2009 r.

-raport za II kwartał 2009 r.: 3 sierpień 2009 r.

-raport za III kwartał 2009 r.: 3 listopad 2009 r.

-raport za IV kwartał 2009 r.: 12 luty 2010 r.

-raport za I półrocze 2009 r.: 30 wrzesień 2009 r.

-raport za 2009 rok: 1 czerwiec 2010 r.