Odwołanie Członka Zarządu Energoaparatura S.A.

 

Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych… z dnia 19 lutego 2009 r., Zarząd spółki Energoaparatura SA w Katowicach zawiadamia, iż w dniu listopada2009 r. Rada Nadzorcza spółki działając na mocy art. 368, § 4 i art. 370, § 1 KSH oraz § 11 pkt 3 i 4 Statutu spółki podjęła uchwałę nr 455/2009 w sprawie odwołania z dniem 5 listopada 2009 r. Pana Rafała Mańki z pełnienia funkcji Członka Zarządu Energoaparatura SA, bez podania przyczyny.