Podpisanie umowy z Grupą Lotos

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2009 z dnia 9 grudnia 2009 r. oraz zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych… z dnia 19 lutego 2009 r., Zarząd spółki Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach zawiadamia, iż w dniu 23 grudnia 2009 r. podpisana została umowa z grupą Lotos SA na wykonania robót branży elektrycznej i automatyki dla instalacji SDA/ROSE w ramach Programu 10+. Wszystkie istotne warunki umowy opisane zostały w raporcie bieżącym 32/2009. Spółka jako kryterium umowy znaczącej przyjmuje wartość kapitałów własnych emitenta.