Pozyskanie znaczącego zlecenia z PGE Dystrybucja Łódź – Teren SA

 

Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenie Ministra Finansów „w sprawie informacji bieżących i okresowych…” z dnia 19 października 2005 r., Zarząd spółki Energoaparatura SA w Katowicach na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 9 stycznia 2009 r. informacje, iż w wyniku postępowania przetargowe ogłoszonego przez PGE Dystrybucja Łódź – Teren SA, spółka Energoaparatura SA pozyskała zlecenie na:
„Przebudowę stacji 110/15 kV Łask 1”. Kwota zlecenia wynosi
8.700.000,00 zł. Pozostałe warunki umowy emitent poda do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej podpisaniu przez strony.

Spółka jako kryterium umowy znaczącej przyjmuje wartość kapitałów własnych emitenta.