Zwiększenie wartości zlecenia pozyskanego od Mondi Świecie SA

 

Zgodnie z par. 5 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów „w sprawie informacji bieżących i okresowych…” z dnia 19 października 2005 r., oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 68 z dnia 12 września 2008 w przedmiocie pozyskania znaczącego zlecenia od Mondi Świecie SA, na prefabrykację i dostawę skrzynek w ramach realizacji zadania „Budowa maszyny papierniczej nr 7”, Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. w Katowicach zawiadamia, iż w dniu 29 stycznia 2009 r., powziął informację, iż nastąpił wzrost dotychczasowej wartości zlecenia tj. 335.422,00 EUR do kwoty 417.095,00 EUR. Pozostałe warunki opisane w raporcie bieżącym 68 z 2008 r. pozostają bez zmian.

Spółka jako kryterium znaczącej umowy/zlecenia przyjmuje wartość kapitałów własnych emitenta.