RB nr10/2021 z dnia 07.04.2021

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 7 kwietnia 2021 roku.

Podstawa prawna:  Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – NWZA lista powyżej 5% 

 

Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. w Katowicach, podaje do publicznej wiadomości listę Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 czerwca 2020 roku.

 

1. Pan Leszek Rejniak z liczbą 4 580 000 głosów, co stanowi 100% liczby głosów na NWZA i 23,28% w ogólnej liczbie głosów,

 

Podstawa prawna:  Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%