RB nr 21/2021 z dnia 25.06.2021
Powiadomienie o transakcjach otrzymane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
Podstawa prawna:  Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

Zarząd Energoaparatura S.A. informuje, że w dniu 25.06.2021 r. do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) od Pana Leszka Rejniaka – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Treść otrzymanego powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

21.06.24 – L. Rejniak – nabycie Enap