RB nr 23/2021 z dnia 01.07.2021
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2021 roku.
Podstawa prawna:  Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – ZWZA lista powyżej 5% 

 

Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. w Katowicach, podaje do publicznej wiadomości listę Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 czerwca 2021roku.
1. Pan Leszek Rejniak z liczbą 4 670 000 głosów, co stanowi 46,88% liczby głosów na ZWZA i 23,73% w ogólnej liczbie głosów,
2. Pan Jacek Zatryb z liczbą 2 234 500 głosów, co stanowi 22,43% liczby głosów na ZWZA i 11,36% w ogólnej liczbie głosów,
3. Pan Adam Beza z liczbą 3 057 159 głosów, co stanowi 30,69% liczby głosów na ZWZA i 15,54% w ogólnej liczbie głosów,
Podstawa prawna:  Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%