RB nr 28/2021 z dnia 16.08.2021

Spełnienie warunku zastrzeżonego w umowie

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. w Katowicach zawiadamia, iż w dniu 16 sierpnia 2021 r. wpłynęło do Emitenta polecenie wykonania Fazy II, stanowiące zastrzeżony umownie warunek realizacji tej Fazy umowy podwykonawczej o roboty budowlano- elektryczno-kablowe w formule „pod klucz” dla inwestycji polegającej na budowie Farmy Wiatrowej Wągrowiec, zawartej z ANABUD Zbigniew Bogucki z siedzibą w Łagówku (Wykonawca).

O zawarciu ww. umowy oraz treści zastrzeżonego warunku Spółka informowała raportami bieżącymi RB nr 23/2020 z dnia 26.10.2020 r. i RB nr 3/2021 z dnia 01.03.2021 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne