RB nr 30/2021 z dnia 27.09.2021

Zawarcie aneksu do umowy
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, informuje, iż w dniu 27.09.2021 roku do Spółki wpłynął podpisany aneks – porozumienie do umowy z TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział w Wałbrzychu na wykonanie zadania „R-Biały Kamień modernizacja stacji 110/20/10 kV zadanie nr 100263 w trybie „pod klucz” (zaprojektuj i wybuduj)” zmieniający termin zakończenia realizacji na dzień 31.01.2022 r.
O zawarciu ww. umowy oraz zmianie jej warunków Spółka informowała odpowiednio raportami bieżącymi RB nr 22/2015 z dnia 18.12.2015 r., RB nr 2/2019 z dnia 11.01.2019 r. oraz RB 12/2020 z dnia 22.05.2020 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.