RB nr 5/2021 z dnia 4.03.2021

Spełnienie warunku zastrzeżonego w umowie

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. w Katowicach zawiadamia, iż w dniu 4 marca 2021 r. wpłynęły do Emitenta polecenia wykonania Fazy II dla następujących umów, stanowiące zastrzeżony w nich warunek realizacji tej Fazy, tj.:

  1. Umowa podwykonawcza na roboty elektryczno-kablowe dla inwestycji polegającej na budowie Farmy Wiatrowej Oborniki, zawarta z ANABUD Zbigniew Bogucki z siedzibą w Łagówku (Wykonawca);
  1. Umowa podwykonawcza na roboty elektryczno-kablowe dla inwestycji polegającej na budowie Farmy Wiatrowej Wyrzysk, zawarta z ANABUD Zbigniew Bogucki z siedzibą w Łagówku (Wykonawca).

O zawarciu ww. umów oraz treści zastrzeżonego warunku Spółka informowała raportami bieżącymi RB nr 23/2020 z dnia 26.10.2020 r. i RB nr 4/2021 z dnia 02.03.2021 r.

Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne