Sprawozdanie finansowe ROCZNE

tl_files/images/ikona_pdf2.png Pismo Prezesa Zarządu
tl_files/images/ikona_pdf2.png Oświadczenie Zarządu dotyczące sporzadzania Sprawozdania Finansowego
tl_files/images/ikona_pdf2.png Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
tl_files/images/ikona_pdf2.png Sprawozdanie finansowe
tl_files/images/ikona_pdf2.png Dodatkowe noty objasniające
tl_files/images/ikona_pdf2.png Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku
tl_files/images/ikona_pdf2.png Oświadczenie Zarządu dotyczące wyboru podmiotu uprawnionego do badania Sprawozdania Finansowego
tl_files/images/ikona_pdf2.png Opinia biegłego rewidenta
tl_files/images/ikona_pdf2.png Raport Biegłego Rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego
tl_files/images/ikona_pdf2.png Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

 

Sprawozdanie finansowe za 4 kwartał 2010 roku

tl_files/images/ikona_pdf2.png Sprawozdanei finansowe
tl_files/images/ikona_pdf2.png Informacja dodatkowa
tl_files/images/ikona_pdf2.png Pozostałe informacje

 

Sprawozdanie finansowe za 3 kwartał 2010 roku

tl_files/images/ikona_pdf2.png Sprawozdanie finansowe
tl_files/images/ikona_pdf2.png Informacja dodoatkowe
tl_files/images/ikona_pdf2.png Pozostałe informacje

 

Sprawozdanie finansowe za 1 PÓŁROCZE 2010 roku

tl_files/images/ikona_pdf2.png

Sprawozdanie finansowe
tl_files/images/ikona_pdf2.png Informacja dodatkowe
tl_files/images/ikona_pdf2.png Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 1 półroczu 2010 roku
tl_files/images/ikona_pdf2.png Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu Sprawozdania Finansowego
tl_files/images/ikona_pdf2.png Oświadczenie Zarządu dotyczące wyboru podmiotu uprawnionego do badania Sprawozdania Finansowego
tl_files/images/ikona_pdf2.png Oświadczenie Zarządu dotyczące sporzadzania Sprawozdania Finansowego

 

Sprawozdanie finansowe za 1 kwartał 2010 roku

tl_files/images/ikona_pdf2.png Sprawozdanie finansowe
tl_files/images/ikona_pdf2.png Informacja dodatkowe
tl_files/images/ikona_pdf2.png Pozostałe informacje