Sprawozdanie finansowe roczne

height=24 Pismo Prezesa Zarządu
height=24 Oświadczenie Zarządu dotyczące sporządzania sprawozdania finansowego
height=24 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
height=24 Sprawozdanie finansowe
height=24 Dodatkowe noty objaśniające
height=24 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku
height=24 Oświadczenie Zarządu dotyczące wyboru podmiotu uprawnionego do badania Sprawozdania Finansowego
height=24 Opinia biegłego rewidenta
height=24 Raport Biegłego Rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego
height=24 Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

 

Sprawozdanie finansowe za 4 kwartał 2012 roku

height=24 Sprawozdanei finansowe
height=24 Informacja dodatkowa
height=24 Pozostałe informacje

 

Sprawozdanie finansowe za 3 kwartał 2012 roku

height=24 Sprawozdanie finansowe
height=24 Informacja dodatkowa
height=24 Pozostałe informacje

 

Sprawozdanie finansowe za 1 PÓŁROCZE 2012 roku

height=24 Sprawozdanie finansowe
height=24

Informacja dodatkowe

height=24 Sprawozdanie Zarządu z działalności
height=24 Raport biegłego rewidenta

 

height=24

 

Oświadczenie Zarządu dotyczace wyboru podmiotu uprawnioneg do badania Sprawozdania finansowego

height=24 Oświadczenie Zarządu o rzetelności sprawozdania

 

Sprawozdanie finansowe za 1 kwartał 2012 roku

height=24 Sprawozdanie finansowe
height=24 Informacja dodatkowe
height=24 Pozostałe informacje