Sprawozdanie finansowe roczne za rok 2013

Pismo Pismo Prezesa Zarządu
Oświadczenie Oświadczenie Zarządu dotyczące sporządzania sprawozdania finansowego
Wprowadzenie Wprowadzenie do sprawozdania
Sprawozdanie Sprawozdanie finansowe
Dodatkowe Dodatkowe noty objąsniające
Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2013
Oświadczenie Oświadczenie o wyborze biegłego rewidenta
Opinia Opinia biegłego rewidenta
Raport   Raport z badania sprawozdania finansowego
Oświadczenie Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
 
 
Sprawozdanie finansowe za 4 kwartał 2013 roku
 
Sprawozdanie finansowe za 3 kwartał 2013 roku
 
Sprawozdanie finansowe za 1 PÓŁROCZE 2013 roku