Sprawozdanie finansowe za rok 2014

 

Pismo Pismo Prezesa
Oświadczenie Oświadczenie Zarządu dotyczące sporządzania sprawozdania finansowego
Wprowadzenie Wprowadzenie do sprawozdania
Sprawozdanie Sprawozdanie finansowe za rok 2014
Dodatkowe Dodatkowe noty objaśniające
Sprawozdanie Sprawozdanie z działalnośći Zarządu
Oświadczenie Oświadczenie o wyborze biegłego rewidenta
Opinia Opinia biegłego rewidenta
Raport Raport z badania sprawozdania finansowego
Oświadczenie Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
   

 

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2014

Raport Raport finansowy
Informacja Informacja dodatkowa
Pozostałe Pozostałe informacje

 

 Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2014

Raport  Raport finansowy
Informacja  Informacja dodatkowa
Pozostałe  Pozostałe informacje

 

Sprawozdanie finansowe za I półrocze2014

Oświadczenie Oświadczenie o rzetelności sprawozdania
Oświadczenie Oświadczenie o wyborze bieglego rewidenta
Informacja Informacja dodatkowa
Sprawozdanie  Sprawozdanie z działalnośći
Sprawozdanie  Sprawozdanie finansowe
Raport  Raport bieglego rewidenta

 

Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2014 roku

Raport Raport finansowy
Informacja Informacja dodatkowa
Pozostałe Pozostałe informacje