Sprawozdanie finansowe za rok 2015

 

 pismo_prezesa_zarzadu-raport_roczny.pdf  pismo prezesa zarządu
 oswiadczenie_rzetelnosc_sporzadzenia.pdf  oświadczenie rzetelności sporzadzenia
 wprowadzenie_do_sprawozdania_sa-r_2015.pdf  wprowadzenie do sprawozdania
 sprawozdanie_finansowe_2015.pdf  sprawozdanie finansowe za rok 2015
 dodatkowe_noty_objasniajace_sa-r_2015.pdf  dodatkowe noty objaśniające
 sprawozdanie_z_dzialalnosci.pdf  sprawozdanie z działalności
 oswiadczenie_o_wyborze_bieglego_rewidenta.pdf  oświadczenie o wyborze biegłego rewidenta
 opinia_bieglego_rewidenta_2015.pdf  opinia biegłego rewidenta
 raport_z_badania_2015.pdf  raport z badania
 lad_korporacyjny.pdf  oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

 

 

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2015 roku

 

 sprawozdanie_finansowe.pdf Sprawozdanie Finansowe
 informacja_dodatkowa_4.2016.pdf  Informacja dodatkowa
 pozostale_informacje_4.2016.pdf   Pozostałe informacje

 

 

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2015 roku

 

Sprawozdanie  Sprawozdanie finansowe
Informacja  Informacja dodatkowa
Pozostałe  Pozostałe informacje

 

Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2015 roku

 

Oświadczenie  Oświadczenie o rzetelności sprawozdania
Oświadczenie  Oświadczenie o wyborze biegłego rewidenta
informacja  Informacja dodatkowa
Sprawozdanie  Sprawozdanie z działalności
Sprawozdanie  Sprawozdanie finansowe
Raport  Raport biegłego rewidenta

 

Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2015 roku

Raport  Raport finansowy
Informacja  Informacja dodatkowa
Pozostałe  Pozostałe informacje