Sprawozdanie finansowe za  2017 rok

class=ckeditor_fotoRaport roczny SA-R 2017

class=ckeditor_fotoSprawozdanie z działalności SA-R 2017

class=ckeditor_fotoRaport z badania SA-R za 2017

class=ckeditor_fotoOswiadczenie_rzetelność sporzadzenia

class=ckeditor_fotoOswiadczenie o wyborze bieglego rewidenta

class=ckeditor_fotoInformacja dodatkowa SA-R za rok 2017

informacja_dodatkowa2_sq-i_kw.2016.pdfPismo Prezesa Zarządu do SA-R za 2017

pozostale_informacje_sq-i_kw.2016.pdfOpinia biegłego rewidenta

sa-q_1_2016.pdfOświadczenie -Ład korporacyjny

 

 

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2017 roku

class=ckeditor_fotoRaport finansowy

class=ckeditor_fotoInformacja dodatkowa

class=ckeditor_fotoPozostałe informcje

 

 

Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2017 roku

class=ckeditor_fotoSAP 2017

class=ckeditor_fotoSprawozdanie z działalności SA-P 2017

class=ckeditor_fotoRaport biegłego rewidenta

class=ckeditor_fotoOswiadczenie rzetelność sporzadzenia

class=ckeditor_fotoOswiadczenie o wyborze bieglego rewidenta

class=ckeditor_fotoInformacja dodatkowa SA-P I półrocze 2017

 

 

Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2017 roku

class=ckeditor_fotoRaport finansowy

class=ckeditor_fotoInformacja dodatkowa

class=ckeditor_fotoPozostałe informcje