Sprawozdanie finansowe za  2018 rok

class=ckeditor_fotoRaport roczny SA-R 2018

class=ckeditor_fotoWprowadzenie do sprawozdania SA-R 2018

class=ckeditor_fotoSprawozdanie z działalności SA-R 2018

class=ckeditor_fotoRaport z badania SA-R za 2018

class=ckeditor_fotoOswiadczenie_rzetelność sporzadzenia

class=ckeditor_fotoOswiadczenie o wyborze bieglego rewidenta

class=ckeditor_fotoInformacja dodatkowa SA-R za rok 2018

informacja_dodatkowa2_sq-i_kw.2016.pdfPismo Prezesa Zarządu do SA-R za 2018

sa-q_1_2016.pdfOświadczenie -Ład korporacyjny

sa-q_1_2016.pdfRN ENAP Ocena sprawozdań Zarządu

sa-q_1_2016.pdfRN ENAP Oświadczenie w spr. Komitetu Audytu

 

 

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2018 roku

class=ckeditor_fotoRaport finansowy

class=ckeditor_fotoInformacja dodatkowa

class=ckeditor_fotoPozostałe informcje

 

 

Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2018 roku

class=ckeditor_fotoSA-P 2018

class=ckeditor_fotoSprawozdanie z działalności SA-P 2018

class=ckeditor_fotoRaport biegłego rewidenta

class=ckeditor_fotoOswiadczenie rzetelność sporzadzenia

class=ckeditor_fotoInformacja dodatkowa SA-P I półrocze 2018

 

 

Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2018 roku

class=ckeditor_fotoRaport finansowy

class=ckeditor_fotoInformacja dodatkowa

class=ckeditor_fotoPozostałe informcje